PÜNKÖSD

Csodákat mesélnek a csiksomlyói Máriáról. Ehhez a kegyhelyhez, szoborhoz zarándokolnak el évente százezrével a katolikus és protestáns magyarok, bizonyítva ez által Mária csodatevő erejét. Minden útvonalon, búcsúra érkező emberek ezreinek énekétől zeng a környék. IV. Jenő pápa 1444-ben kelt "Dum precelsa..." kezdetű bullájában egy helyütt az áll, hogy Csíksomlyóra "naponta nem szűnik meg összeseregleni a nép".
A nyugati kereszténység „egyik legkeletibb őrhelyen” a Máriatisztelet kezdete a történelmi idők ködébe vesz, a pünkösdszombati búcsú is ennek jegyében keletkezett. A hitüket védelmező székelyek győzelmének emlékét őrzi, akik a hittérítők János Zsigmond fegyveresei által támogatott bandériumát győzték le. Ezt az 1567-es győzelmet a nép a Szűzanya segítő kegyelmének tulajdonította.
A történelem folyamán nem csak a harcban részvett székelyek vonultak fel hálájukat kifejezni, hanem a Csík, Gyergyó, Kászon vidéki székelyek mellett felvonultak a moldvai csángók, akik mint vendégek voltak fogadva. A csíki ifjúság Gyímes és Csíkszépviz között várta a csángókat, a búcsú végeztével ugyancsak idáig kísérte őket. Ugyanez a szellem vonzza most a magyarok ezreit nem csak a környékről, hanem a világ minden tájáról.
Azóta a búcsújárás jelképekben ugyanúgy gazdagodott, mint ahogy nőtt az ide zarándoklók száma és terjedt egész világgá vonzásköre.

Ez időtájt fennmaradt Parajdon egy ősrégi népszokás: a "Hesspávázás". Pünkösd másodnapján népviseletbe ölözött gyerekek éneke zengi be az egész falut. A szokás nagyon régi időkbe nyúlik vissza, egyes öregek, akik ma 70 - 80 évesek, azt állítják, hogy ezelőtt sok évvel, már az ő gyermekkorunkban is réginek számított. Írásos emlékünk sajnos csak 1938-ból van.
A székelyruhába öltözött hesspávások, kivéve a királyt és a királynét, egy kb. 1 méteres hosszú rúdra szép hímzett kendőket, tesznek, ez lesz a zászló. A király fején királyi csákó vagy süveg tálalható. A pünkösdi körút a falu egyik végéből indul. A király és a királyné visz egy faragott kazettát és közben a menet egy jellegzetes dalt énekel. Útközben az ablakban vagy kapuban álló emberek   megállítják a menetet, megkínálják a gyermekeket.


Az éneklés és menetelés folyik tovább, amíg az egész falut vagy falurészt be nem járják.
PROGRAM:

1.nap: Isten hozta Parajdra – érkezés és elszállásolás

2.nap: Reggeli után indulás Csíkszeredába, csatlakozás a processzióhoz. Kb. 2 km gyaloglás Csíksomlyóra együtt a népviseletükbe öltözött székely és csángó magyarokkal. Búcsú Csíksomlyón, stációjárás a Salvador-, Passió-, és Szent Antal kápolnákhoz, vacsora, majd elszállásolás
3.nap: Reggeli után a Hesspávás pünkösdjárás, látogatás a sóbányában. Ebéd után korondi séta és egy fazekasműhely megtekintése. Este tábortűz és népzenés vacsora.
4.nap: Reggeli majd indulás, viszontlátásra jövőre Pünkösdkor

KEDVEZMÉNY: ÁPRILIS 1. IG VALÓ FIZETÉS ESETÉN – 6 EURO /FŐ.